Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nu börjar vi närma oss hösten men än finns det mycket sommar kvar. Men innan politiken har blivit varm i kläderna inför höststarten, så är det saker som händer, som gör att man lyfter ögonbrynen lite extra. Det första är förstås veckans höjdare, att Näringsministern Anna Lööf (C) i den regniga och något kalla sommaren har blivit riktigt uppvärmd av händelserna i Tillväxtverket och dess generaldirektör Christina Lugnet och hennes frikostiga representationskonto. Med detta avslöjande i media så kunde inte näringsminister Anna Lööf göra annat än att sparka henne för det slöseri med statens (våra) skattepengar i form av bland annat svindyra personalkonferenser. Jag har jobbat sedan jag var 14-15 år och aldrig varit i närheten av denna frikostighet, möjligtvis att man har fått en jultallrik och lussekaffe. Men enligt uppgift har man gjort av med sju och en halv miljoner kronor. Så mycket spenderade myndigheten Tillväxtverket av skattebetalarnas pengar på interna seminarier och representation under ett och ett halvt år. Det handlar om vistelser på slott och herrgårdar, spa och skidåkning, skriver Dagens Nyheter. Det är att skända alla människor här i Sverige som jobbar och sliter, är arbetslösa eller sjuka, medan högeralliansen sitter på flotta herrgårdar och festar upp skattebetalarnas pengar. Vad finns moralen, etiken och vad kommer detta att leda till, är frågan. Sedan framkommer det att efter näringsministern Anna Lööf (C) sparkat chefen på Tillväxtverket Christina Lugnet för att denne hade spenderat för mycket på representation, var det så Annie Lööfs egen tur att äta gott för skattebetalarnas pengar. Vi hade tidigare i Sverige en finansminister som hette Gunnar Sträng, som hade en gummisnodd runt sin plånbok för han ville betona att det var viktigt att hålla i ekonomin för Sveriges bästa. Den här regeringen har kastat den här gummisnodden, nu har man istället sjuka, pensionärer, arbetslösa med flera svaga grupper som någon slags airbag för att själva kunna fortsätta leva i alla välstånd på skattebetalarnas bekostnad. Nej, september 2014 måste de ut från regeringsmakten.

Annonser

Read Full Post »

Vilken strategi ska kommunen ha när det gäller bostadsbyggandet. Själv har jag nämnt det kort på (S) facebooksida tidigare, att var någonstans ska nästa stora bostadsområde ligga som har allt av samhällsfunktioner som dagis, skola, affär med mera. Antingen att de ligger i anslutning till där vi har bostadsområden idag eller helt nytt område. Men idag verkar kommunens bostadspolitik vara ett virrvarr av olika ställen där man ska bygga. Ändå säger man att i kommunöversikten att kommunen kommer att växa från 40′ till 47′ innevånare till 2030. Vi har vårt eget bostadsbolag EHB, var har vi för strategi där. Finns det någon? Skulle kommunen behöva gå in med kapital/lån för att hjälpa EHB att kunna bygga hyreslägenheter, det kan för kommunen vara en god långsiktig investering. Den borgliga majoriteten i kommunen har ju sålt ut många bostadsområden inom EHB till privata bostadsbolag,  de pengarna borde finnas någonstans efter dessa försäljningar.

I dag tror jag att vi har för lite hyreslägenheter. När prognosen är att Enköping växer i befolkning så tror jag att finns många som gärna till en början vill bo i en hyreslägenhet, innan man eventuellt bestämmer sig för andra boendealternativ, som att köpa villa heller lägenhet. Många tycker också det är bra att bo i hyreslägenhet, där man kan få bra boende och all service. Vi saknas också små hyreslägenheter till ungdomar med rimlig hyra. Men när det gäller bostadspolitiken i Enköping så får vi nog fortsätta att leva i en total anarki fram till att vi vunnit valet 2014.

Read Full Post »

Idag förs det en högermoderat politik som tar beslut som drabbar sjuka, arbetslösa och andra som blir utsatta på olika sätt av den högermoderata politiken. Man för en medveten politik som förstärker utanförskapet, långtidsarbetslösa, långtidssjuka och fortsätter att utsätta dessa för kränkande behandling. Till och med att denna högerregering ser till att allt fler friska människor går ut i arbetslöshet. Det om något är sjuk.

Vi socialdemokrater är i givetvis mot ett samhälle som förstärker klassamhället och förtrycker människor till arbetslöshet och sjuka till förnedring. Vi vill istället ge dem med  dåliga förutsättningar en framtidstro med goda arbetsmarknadsåtgärder, och goda ekonomiska villkor, inte fattigdom och förnedring.

Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som ser alla människors lika värde. Där ingen lämnas utanför. Det jobbar vi ständigt för. Vi vill ha en gemensam skola och vi tror inte på ett delat samhälle för att uppnå mål av ett solidariskt samhälle. Drivkraften är att vi alla är en del av samhället och kan ge någonting tillbaka. För hur skulle det se ut om en sjuk eller handikappad var lägre värderade än frisk och har arbete. Ett sådant samhälle får vi nog gå tillbaka till 30-talet och nazismen.

Jag tror att alla vill skapa en välfärd där inte allt säljs ut till en marknad, för en billig penning och vinsterna flyttas till skatteparadis. Våra skattepengar ska gå till det de är ämnat för som till barnen som går i skolan och inte till giriga styrelseledamöter i en friskola. Samhällets och socialdemokraternas mål är en skola som kan visa upp en utbildning med bra resultat för alla barn. Inga barn ska lämnas utanför därför att man gör vinst till ägarna. Skolan ska ligga under demokratisk kontroll av förtroendevalda som är valda av medborgarna.

Read Full Post »

Jag lägger in Ronny Perssons. 79 år, hemsida här. Jag vill torgföra hans inlägg som är väldigt bra. Han har jobbat på Bahco Ventilation som verkstadsarbetare  i Enköping. Även om det även efter 1987 bytte namn till Stratos, ABB, Fläkt. Men vi som jobbade där länge, så heter det  Bahco Ventilation. Han gör en bra betraktelse av saker som sker i vår kommun som allmänt i samhället och arbetarrörelsen, som jag gärna fler ska kunna ta del av från en arbetarkille i Enköping.

Ronny Perssons Blogg:  Lite + klicka på knappen

Ronny Persson

Read Full Post »

Hurra, Enköping är världens närmaste. Vi finns, Jonas Gardell har skrivit om Enköping på sin  facebook-sida

Enköpings slogan är ”Sveriges närmsta stad”. Tre miljoner svenskar når Enköping på 45 minuters restid. Ändå vill ingen jävel ta sig dit.

Han har fått 50 inlägg från olika personer om vad man  tycker om Enköping. Själv har jag skrivit följande inlägg om nuvarande tillståndet i Enköping, att vi har en speciell grop att visa upp för alla som tar sig till ”Sveriges närmaste stad” ,som finns i Enköpings centrum, efter att man har rivit Enköpings stadshotell.

https://www.facebook.com/JonasGardell

Enköpings stadshotell innan rivning

Enköping stadshotell innan rivning

Så här skriver Svenska Byggnadsvårdföreningen angående rivningen av det vackra Stadshotellet som stod mitt i centrum för ett par år sedan. Bild av stadshotellet:

Hanteringen av fastigheten följer ett mönster som vi sett upprepas många gånger. Först tillåter man decennier av vanvård av ansvarslösa fastighet­sägare. Och sådana finns det gott om. Sedan låter man fastigheten stå tom utan underhåll. Och förfallet tillåts eskalera ytterligare. Sedan dyker en exploatör upp som får förvärva fastigheten under sken av att vilja bevara den. Så sker emellertid inte. Istället får fastigheten fortsätta stå tom och förfalla ytterligare. Och så en dag hävdar samme fastighet­sägare att förfallet är för långt gånget och att det skulle kosta en förmö­genhet att reparera. Och de folkvalda politikerna får skräm­selhicka och sväljer den ofta mycket kraftigt uppblåsta renover­ings kalkylen med hull och hår.

Vårt finanskommunalråd Anna Wiklund (M), är arg och besviken över staten inte står för utgrävningarna vid stadshotellets tomt, som idag är en stor grop för kommuninnevånarna att gå och titta på. Det är idag fastighetsägarna som måste betala, alltså Peab. När man tar beslut som att riva stadshotellet så måste man också veta alla regelverk som politiker, speciellt gäller det om man har majoritet som den moderatstyrda alliansen har. Nu drar hon katastrofala konsekvenser att detta leder till att inflyttningen minskar och ungdomar tvingas bo kvar hemma. Precis som att de skulle köpa en lägenhet på stadshotellstomten. För dom lägenheterna kommer inte att bli billiga. Peab merar att en fullständig utgrävning som de skulle stå för medparten av skulle skrinlägga hela byggprojektet.

Jag tycker det är bra att denna grop finns, för det är ett levande bevis (grop) på hur den här kommunen styrs. Det är bra att alla kommuninnevånare ser och alla turister som kan ta med sig lärdomen hem till sin kommun, om hur man inte ska göra. Men ni som kommer till Enköping, prata med den vanliga befolkningen, dom är väldigt trevliga.

Kommentar från vårt finanskommunalråd Anna Wiklund (M), på kommunens hemsida angående att inte staten går in med pengar för utgrävningarna på rivningstomten.

Se fil →Utgrävning hindrar bostadsbyggande

Finanskommunalråd
Anna Wiklund (M)

Read Full Post »

I arbetarrörelsen barndom så fanns det många pionjärer som stred för arbetarrörelsens värderingar av ett samhälle byggt på människans lika värde. En av dem var Anton Nilsson (Amaltheamannen) .

Han född den 11 november 1887 och dog den 16 augusti 1989 och blev därmed dryga 101 år.

Anton Nilsson lät sig aldrig förtröttas i sin kamp för socialismen. Anton Nilssons liv var en vandring i arbetarrörelsens historia. Från den ungsocialistiska rörelsen i seklets början, över den ryska revolutionen som flygare på Röda Arméns sida och tillbaka till Sverige i mitten av tjugotalet.

Därefter i Socialistiska Partiets ledning under trettiotalet till verksamheten inom det vänstersocialistiska partiet. I början av femtiotalet anslöt sig Anton Nilsson till den socialdemokratiska föreningen i Årsta i Stockholm.

1908, en varm sommarkväll i Malmö sprängdes strejkbrytarfartyget Amalthea i luften. Anton Nilsson, som då var 21 år. Anton Nilsson hade tillsammans med de två andra ungsocialisterna – Algot Rosberg och Alfred Stern, rott ut till Amalthea och placerat en dynamitladdning ombord. Avsikten var bara att skrämma strejkbrytarna på flykten. Men genom en felbedömning från de tre, dödades en strejkbrytare och 21 skadades.

Bakgrunden var i korthet följande: Mitt under pågående transportarbetarstrejk hade svenska redare skaffat hit engelska strejkbrytare. Strejkbrytare som några dagar tidigare skjutit skarpt mot dem protesterande svenska arbetare.

De tre som avlossade de skarpa skotten åtalades – och frikändes av Malmö rådhusrätt.

I sin bok ”Från Amalthea till den ryska revolutionen”. Säger Anton Nilsson att, nu var måttet rågat.

”Engelsmännen tillåts att skjuta mot oss svenskar i vårt eget land och polis och myndigheter skyddar dem, militären tas i anspråk mot Sveriges arbetare, och lantpoliserna hjälps åt att vräka svenska statare och ställa dem under bar himmel. Civilminister Hamilton skriver brev till Svenska Transportarbetareförbundet och hotar med att det ”skall smälla” – d.v.s. att landets arbetare ska beskjutas – om de usla lönerna utan knot accepteras!

”Nej, nu måste engelsmännen ut ur landet. De skall få en varning som de tvingas respektera. Vi skall placera en bomb på strejkbrytarfartyget!

Anton Nilsson och Algot Rosberg dömdes den 18 september 1908 till döden och Alfred Stern till livstids straffarbete.

Dödsdomen över Anton Nilsson stod således fast, men han sökte nåd och Högsta domstolen behandlade denna ansökan den 9 februari 1909. Med fyra röster mot tre beslöts att avslå ansökan om ändring av dödsdomen.

Anton Nilsson skulle således avrättas. Men den 26 februari 1909 ändrades dödsdomen till livstids straffarbete. Detta efter en stor arbetaropinion i landet.

1917 frigavs de, i mars Alfred Stern och den 26 oktober beslöt regeringen Edén-Branting på Brantings initiativ att frige Algot Rosberg och Anton Nilsson.

Detta är en text som jag skrev samman från en bok om Amaltheamannen. Som publicerades i vår klubbtidning (Klubbventilen, 4 nr per/år 1989) Vi från verkstadsklubben på Bahco Ventilation skickade även en krans till hans begravning. För våra pionjärer från arbetarrörelsens barndom får inte glömmas eftersom deras kamp var för ett annat samhälle byggt på rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

För vi var många som förundrades över Anton Nilsson förmåga att ge en socialistisk vision av samhället. Han for outtröttligt land och rike kring, för att sprida kunskap om arbetarklassens kamp för ett liv fritt från förtryck och fåtalsvälde.

Så sen som i november 1988 var åter Anton Nilsson rubrikernas namn. Han hade rymt från intensiven på Södersjukhuset i Stockholm, där han var inlagd med blödande magsår. Han hade nämligen lovat att hålla föredrag i Folkets Hus. Det gjorde han också.

Men låt oss med Antons egna ord se framtiden an. – Vi måste få barnungarna till en bättre framtid. Vi måste sätta stopp för rovdrift och miljöförstörning. Vi måste sätta stopp för rustningsvansinne.

Read Full Post »

Många har undrat varför våra apparater som vi köper håller allt sämre. Det är därför att det finns en överenskommelse på marknaden att produkterna får inte vara för bra för då skulle inte marknaden få tillverka tillräckligt mycket för att få tillväxt. Vad nu man menar med tillväxt. I det här programmet så finns det en vanlig glödlampa som är tillverkad 1909 och lyser än i dag. Till exempel så tillverkas bläckskrivare som har ett slutdatum inbyggt i maskinen genom ett chip. Se programmet. Det ger tankar om vad är tillväxt och vad är vi på väg. Jag kom ihåg att min pappa berättade om ett rakblad som aldrig tog slut.

Se Dokument utifrån från SVT, klicka här → Glödlampskonspirationen

Read Full Post »

Older Posts »